Waarom je je in Duitsland goed moet beschermen tegen faillissement opdrachtgevers

In Duitsland kan je vaak fluiten naar je geld bij een faillissement van opdrachtgevers. Hier moet je op letten wanneer je je bedrijf hiertegen wilt beschermen.
faillissement

Schuldeisers kunnen in Duitsland vaak fluiten naar hun geld, dit geldt vaak bij een faillissement van opdrachtgevers. Bij insolventieprocedures die in 2010 zijn begonnen en eind 2017 werden afgerond, moesten schuldeisers afstand doen van 96,1% van hun vorderingen. Gemiddeld hebben zij slechts 3,9 % van hun vorderingen geïnd, berekende het Federaal Bureau voor de Statistiek (Destatis) dit voorjaar.

Er stonden in totaal schulden open van 15,7 miljard euro, slechts 610 miljoen euro kon daarvan worden geïnd. Crediteuren leden dus een gezamenlijk verlies van 15,1 miljard euro.

Voor leveranciers en aannemers houdt dit in dat ze bij het sluiten van contracten ook over zekerheden moeten nadenken, vertelt advocaat Udo Croonenbrock van STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater uit Kleef. “Dit zouden bankgaranties voor aanbetalingen of vooruitbetalingen kunnen zijn.” Hij noemt als voorbeeld de bouwsector. “Hier is een zekerheidsstelling door de opdrachtgever voor aannemers van enorm belang. Dat kan je aan deze cijfers goed zien.”

Miljarden kwijt door faillissement leveranciers

Wanneer private personen failliet gaan, is hun dekkingsgraad veel lager dan bij bedrijfsinsolventies. Bij bedrijven was dit 6,2 %. Voor faillissementen van consumenten was de dekkingsgraad met 2,0% veel lager.

In totaal liepen schuldeisers bijna 7 miljard euro verlies geleden door bedrijfsfaillissementen. In het geval van een bankroet bij consumenten bedroeg het totale verlies ongeveer 4,1 miljard euro. Onder de derde categorie vielen voorheen onder meer zelfstandigen. Hier gaat het om nog eens 4 miljard euro.

Hoge vorderingen helpen bij reorganisatie

In 2010 vroegen in Duitsland 23.350 bedrijven een faillissement aan. Eind 2017 waren hiervan 19.352 (82,2 %) afgesloten. En 941 van deze bedrijfsinsolventieprocedures werden gereorganiseerd. Daarbij zijn 11.827 banen behouden gebleven.

In faillissementsprocedures waarbij grote bedragen aan vorderingen zijn betrokken, was het succes van de herstructurering bijzonder groot. Zo werd 23,8 % van de ondernemingen in een insolventieprocedure met vorderingen van 5 miljoen euro of meer geherstructureerd. Procedures met lage vorderingen hadden daarentegen weinig succes bij de herstructurering: Slechts 1,5% van de ondernemingen met vorderingen van minder dan 50.000 euro werd geherstructureerd.

Nederlands of Duits recht van toepassing?

Nederlandse ondernemers vergeten bij leveringen uit Duitsland regelmatig goed uit te zoeken welk recht van toepassing is, merkt Croonenbrock in de praktijk. “Wat helpt is het afspreken van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud naar Duits recht. Want het recht van eigendom wordt altijd beoordeeld volgens de regelgeving van het land van ontvangst van de goederen.”

Weet je dankzij dit artikel meer over Duitsland? Deel het met je collega's en vrienden:

Artikel door:

STRICK biedt Nederlandse ondernemers die in Duitsland zaken (willen) doen of een dochteronderneming willen opstarten, alomvattend juridisch en fiscaal advies.
Aanmelden voor de nieuwsbrief: `Tax & Law Ticker´