Kan je Duitse werknemer jou als werkgever wettelijk verplichten een bijscholing te betalen

Ben je als werkgever verplicht de bijscholing van je medewerkers in Duitsland te betalen? Met STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater bespreken we onverwachte wetten en regels waar je in Duitsland mee te maken krijgt.

Moet je als werkgever in Duitsland de bijscholing van je medewerkers betalen? Duitse ondernemers zijn er in ieder geval verdeeld over. Zeker 54% van de bedrijven ziet het als hun plicht om de eigen medewerkers te steunen bij hun verdere ontwikkeling. Dat blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie Bitkom, waarvoor 504 bedrijven met 10 of meer werknemers in Duitsland werden ondervraagd.

Voor de werknemers van de overige 44% van de bedrijven, zou het dus helpen wanneer er een wettelijke verplichting op het aanbieden van bijscholing zou komen. In tijden van digitalisering is ‘een leven lang leren’ geen vrijblijvend voorrecht, maar zou het deel moeten uitmaken van het verplichte programma binnen elk bedrijf, zegt onderwijsdeskundige Juliane Petrich van Bitkom.

Werknemer in Duitsland kan bijscholing meestal niet afdwingen, tenzij..

Een werknemer in Duitsland kan dus niet van je eisen dat je als werkgever de bijscholing betaald, vertelt advocaat Gisela Surmann van STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater in Kleef. “Uitzonderingen zijn er alleen voor beroepen waar je voortdurend op de hoogte moeten zijn van de laatste stand van de wetenschap en technologie. Denk aan belastingadviseurs, advocaten, artsen, apotheken, enzovoorts.” Als je hier nascholing verzuimt, kan dit leiden tot vergoedingen aan opdrachtgevers. “Bedrijfsartsen, veiligheidsspecialisten en gespecialiseerde juristen zijn zelfs wettelijk verplicht om hun bijscholing op peil te houden.”

Het kan ook in een cao of arbeidsovereenkomst zijn geregeld dat een werknemer recht heeft op bijscholing, zegt Surmann. “Ook kan het voortvloeien uit het beginsel van gelijke behandeling. En verder hebben leden van ondernemingsraden recht op bijscholing.” Als de Wet op Ontslagbescherming van toepassing is, of als er andere ontslagbeperkingen zijn, kan er een verplichting bestaan om verdere opleiding of omscholing aan te bieden, vertelt de advocaat. “In deze procedure wordt altijd onderzocht of er een redelijk ‘milder’ middel is, in plaats van een opzegging.”

Bij ontslag om operationele redenen wordt er in de jurisprudentie over het algemeen van uitgegaan dat de werknemer voorbereid moet zijn op een andere functie in combinatie met bijscholing, zegt ze. “Dit kan anders zijn voor gedrags- en persoonsgebonden ontslagen. En wanneer de werkgever bijscholing achterwege laat, kan het ontslag worden teruggedraaid.” De werkgever kan de werknemer ook opdragen om zich te laten bijscholen. “Bijvoorbeeld als dit nodig is om de werkzaamheden verder te kunnen uitvoeren. Wanneer de werknemer weigert, kan dit een ontslag na een waarschuwing rechtvaardigen.”

Duitse werknemers moeten meer eigen initiatief nemen

Op dit gebied bestaan wel verschillen tussen de beide buurlanden, zegt Surmann. “Ik denk dat de Nederlandse werkgever tot veel meer verplicht wordt door de wetgever, het UWV en de rechter dan in Duitsland. In Nederland hoor ik vaak de term ‘goed werkgeverschap’.” In Duitsland ziet ze niet echt een equivalent. “Medewerkers worden vaak aan hun lot overgelaten en worden geacht zelf het initiatief te nemen. Dus wanneer je het aan je baas vraagt, wordt dit meestal wel beloond. Zeker wanneer dit ook de werkgever helpt.”

In de praktijk merken we dat Nederlandse cliënten ons veel vaker vragen om een overeenkomst op te stellen om de kosten van de opleiding te dekken, hoewel we dergelijke overeenkomsten in Duitsland ook kennen, vertelt de advocaat. “De regels in Duitsland voor hoe lang je hier aanspraak op kunt maken, zijn echter zeer streng. Alleen in het geval van zeer hoge opleidingskosten kan je er meer dan een jaar na afloop van de opleiding nog steeds recht op hebben.”

Weet je dankzij dit artikel meer over Duitsland? Deel het met je collega's en vrienden:

Artikel door:

STRICK biedt Nederlandse ondernemers die in Duitsland zaken (willen) doen of een dochteronderneming willen opstarten, alomvattend juridisch en fiscaal advies.
Aanmelden voor de nieuwsbrief: `Tax & Law Ticker´