Powerhouse Noordzee voor Duitsland en Nederland

De Noordzee als powerhouse voor Duitsland en Nederland. Volg het tijdens de Duits-Nederlandse Energiedialoog.
Noordzee

De noodzaak voor een klimaatneutrale industrie in Europa wordt steeds groter. Met groene waterstof kunnen Duitsland en Nederland dit doel werkelijkheid laten worden. Bij de Duits-Nederlandse Energiedialoog op 9 juni brengen de DNHK en Shell politici waaronder minister Jetten en industrie samen om dat proces te versnellen.

Niet eerder was de urgentie zo hoog voor de Europese industrie om werk te maken van een klimaatneutrale productie. Om in 2027 al onafhankelijk te worden van gas uit Rusland en tegelijk de Green Deal te laten slagen, moet er snel een grote omslag plaatsvinden waarin groene waterstof een cruciale rol zal spelen.

Die omslag kan vanuit Duitsland en Nederland worden versneld. CEO dr. Fabian Ziegler van Deutsche Shell Holding GmbH wijst erop dat de buurlanden altijd al een belangrijke rol hebben gespeeld in elkaars energiesystemen. “Veel belangrijke innovaties in de energiesector zijn in samenspel tussen beide landen begonnen, dat zien we alleen al binnen ons bedrijf.” 

Shell is mede-organisator en gastheer van de Duits-Nederlandse Energiedialoog op 9 juni dat wordt georganiseerd door de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK). Deelnemers zoals minister van Klimaat en Energie Rob Jetten, de Duitse parlementair staatssecretaris Oliver Krischer en vertegenwoordigers uit de Duitse en Nederlandse industrie doen mee aan de dialoog.

Samenwerking tussen Duitsland en Nederland is belangrijk, aldus minister Jetten. “Of het nu gaat om windenergie of groene waterstof, wij zien Duitsland als een goede buur en een belangrijke partner op de weg naar een duurzame energietoekomst.”

De bijeenkomst is volgens DNHK-directeur Günter Gülker een uitstekende gelegenheid om beslissers uit politiek en het bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen. “Hier kunnen we over concrete projecten van de grensoverschrijdende energie-infrastructuur te spreken.”

Energie-innovatie tussen Duitsland en Nederland model voor Europa

Dat energie-innovaties vaak tussen Duitsland en Nederland zijn ontstaan is volgens Fabian Ziegler geen toeval, omdat het bedrijfsleven zich volgens hem altijd vooral ontwikkelt waar energie in overvloed beschikbaar is. “Langs de Rijn bijvoorbeeld, met zijn gigantische waterkracht, of in het Ruhrgebied met zijn toegang tot steenkool.” 

Dit gold ook voor de traditionele gas- en olieactiviteiten van Shell, zegt hij. “De Rijncorridor is een natuurlijke verbindingsas voor onze producten tot op heden – van de oliehaven in Rotterdam tot onze raffinaderijen in Keulen, Wesseling en Karlsruhe.” 

Deze verbinding zal ook de basis vormen voor de transformatie van steenkool en olie naar wind en waterstof, verwacht de directeur van Shell Duitsland. “Voor mij is het heel duidelijk: het nieuwe krachtcentrum van Nederland en Duitsland is de Noordzee.

Ook DNHK-directeur Gülker noemt de samenwerking tussen beide landen op het gebied van de energievoorziening voorbeeldig. “Uitbreiding van deze samenwerking op het gebied van wind en waterstof kan als model dienen voor andere Europese landen.”  

Gezien de urgentie is het van cruciaal belang dat de planning en uitvoering van de grensoverschrijdende energie-infrastructuur spoedig op gang komt, zegt Gülker. “Op deze manier kan de door iedereen gewenste CO2-reductie zo snel mogelijk worden bereikt.”  

10 aanbevelingen voor een soepele Duits-Nederlandse waterstoftransitie 

De DNHK organiseerde al in 2020 met vertegenwoordigers uit de politiek en stakeholders als Air Liquide, BASF Benelux, BP Europe, Nouryon, Shell, Salzgitter, ThyssenKrupp, Port of Rotterdam en Heidelberg Cement het Industrieforum over waterstof. 

Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de DNHK het positiepapier Waterstof opgesteld om gemeenschappelijke kansen te verkennen. In het document wordt de uitgangspositie in beide landen beschreven. Daarnaast volgen 10 aanbevelingen voor succesvolle grensoverschrijdende samenwerking die ook tijdens de Duits-Nederlandse Energiedialoog op 9 juni door de panelleden zullen worden besproken.

De 10 aanbevelingen:

  1. Nauwe afstemming tussen Duitsland en Nederland nodig voor optimale samenwerking
  2. Nu al opzetten van waterstofinfrastructuur voor snellere transitie. Niet wachten tot voldoende groene waterstof beschikbaar is
  3. Grensoverschrijdende coördinatie waterstofprojecten
  4. Grote bedrijven moeten standaard mkb’ers betrekken bij waterstofprojecten om een ecosysteem te creëren
  5. Grensoverschrijdende fieldlabs voor kostenreductie waterstofproductie
  6. Ontwikkeling gemeenschappelijke importstrategie
  7. Europese juridische kaders voor waterstof
  8. Europese initiatieven voor internationale samenwerking
  9. Internationale waterstofpartnerschappen ook gebruiken voor Duits-Nederlandse samenwerking
  10. Maatschappelijk draagvlak nodig voor meer groene waterstof

Lees hier het hele waterstofpositiepapier met een uitgebreide uitleg bij de aanbevelingen [pdf]

Duits-Nederlandse Energiedialoog 2022

DNHK en Shell organiseren op 9 juni (14.00 – 18.00 uur) de Duits-Nederlandse Energiedialoog op het Shell Energy and Chemicals Park in Wesseling bij Keulen in Duitsland. 

Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten en de Duitse parlementair staatssecretaris Oliver Krischer vertegenwoordigen de politiek uit beide landen. De Nederlandse ambassadeur in Duitsland Ronald van Roeden vertelt welke uitdagingen en kansen hij ziet voor beide landen.

Vanuit het bedrijfsleven komen CEO Manon van Beek van de Duits-Nederlandse netbeheerder TenneT, CEO Han Fennema van Gasunie, CEO Allard Castelein van de Haven van Rotterdam, CEO dr. Fabian Ziegler van Deutsche Shell Holding GmbH, Vice President Jurgen Hoekstra van BASF, COO waterstof dr. Sopna Sury van RWE en CTO dr. Arnd Köfler van Thyssenkrupp

René Peters van onderzoeksinstituut TNO presenteert de resultaten van het onderzoek Hy 3 naar de vraag hoeveel groene waterstof Europa eigenlijk nodig heeft. 

Deelnemers van de conferentie brengen ook een bezoek aan Refhyne, de grootste waterstofelektrolyse-installatie van Europa. Meer informatie over de sprekers en het evenement.

Weet je dankzij dit artikel meer over Duitsland? Deel het met je collega's en vrienden:

Artikel door:
DNHK

De Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) is met meer dan 1.500 leden het grootste Nederlands-Duitse zakennetwerk en ondersteunt al 115 jaar ondernemingen bij hun activiteiten op de buurmarkt.