Duitsland en Nederland willen met groene waterstof zware industrie fossielvrij maken

Europa moet 10 miljoen ton groene waterstof kunnen produceren, zodat de zware industrie in hoog tempo kan afstappen van fossiele energie.
Groene waterstof

Toppolitici en vooraanstaande managers bespreken de kansen tijdens de Duits-Nederlandse Energiedialoog op 9 juni in Keulen.

Waterstof speelt met 2% nog maar een bescheiden rol binnen de Europese energiemix en wordt meestal nog geproduceerd met fossiele brandstoffen, zoals aardgas of steenkool. Dat moet radicaal anders, zo is te lezen in de Europese waterstofstrategie. Om in 2027 al onafhankelijk te worden van Russisch gas en tegelijk de Green Deal te laten slagen, moet er snel een grote omslag plaatsvinden. Groene waterstof, geproduceerd met hernieuwbare energiebronnen, moet mede mogelijk maken dat Europa in 2050 klimaatneutraal is.

Met name de zware industrie kan profiteren van een snelle overgang naar groene waterstof. Dat werd ook duidelijk tijdens de waterstof-top in Rotterdam in mei waar de Europese plannen werden voorgesteld om sneller groene waterstof in te zetten. In het ‘hydrogeenversnellings-plan’ staat dat Europa zelf 10 miljoen ton groene waterstof moet gaan produceren. Eenzelfde hoeveelheid moet via import binnenkomen. 

Energie-onafhankelijkheid is nog belangrijker geworden sinds de oorlog in Oekraïne, zegt minister van Klimaat en Energie Rob Jetten tijdens dit event. “Daarom moeten we de markt voor waterstof een kickstart geven.” 

Zijn pleidooi is het om samen met België en Duitsland de Europese waterstofhub te worden. Om dat voor elkaar te krijgen is nauwere samenwerking op het gebied van wet- en regelgeving, via de EU noodzakelijk. “Waterstof moet wereldwijd beschikbaar zijn in 2030. Laten we dit jaar zorgen voor de doorbraak van waterstof.” 

De Duitse parlementair staatssecretaris Oliver Krischer stelt deze maand bij een bijeenkomst met Thyssengas dat het van groot belang om alle spelers binnen de industrie op het gebied van waterstof met elkaar te verbinden. Volgens hem is groene waterstof de enige juiste variant waarmee de industrie de komende jaren op kan overschakelen.

Groene waterstof tijdens Duits-Nederlandse Energiedialoog

De ambitie is duidelijk, maar hoe moet de industrie dit aanpakken? Dat bespreken de genoemde vertegenwoordigers uit de politiek tijdens de Duits-Nederlandse Energiedialoog op 9 juni op het Shell Energy and Chemicals Park in Wesseling. De organisatie is in handen van de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) en Shell.

Om de transitie naar groene industrie te laten slagen, is de inbreng van de industrie cruciaal. Die komt vanuit CEO Manon van Beek van de Duits-Nederlandse netbeheerder TenneT, CEO Han Fennema van Gasunie, CEO Allard Castelein van de Haven van Rotterdam, CEO dr. Fabian Ziegler van Deutsche Shell Holding GmbH. Zij bespreken de energiemix van de toekomst en hoe Duitsland en Nederland hierin samen kunnen optrekken.

Technische kwesties over de transitie worden behandeld door vice-president Jurgen Hoekstra van BASF, COO waterstof dr. Sopna Sury van RWE en CTO dr. Arnd Köfler van Thyssenkrupp. 

Bovendien spreken tijdens het event de Nederlandse ambassadeur in Duitsland Ronald van Roeden en  waterstofonderzoeker dr. René Peters van onderzoeksinstituut TNO. Laatstgenoemde deelt  de uitkomsten van het onderzoek Hy 3 + CE Delft naar grootschalige waterstofproductie. Hij behandelt de vraag hoeveel groene waterstof Europa eigenlijk nodig heeft. 

Het gaat ook over de impact van de oorlog in Oekraïne, een geïntegreerde energiemarkt voor Duitsland en Nederland en hoe dit als model kan dienen voor Europa. 

Bezoek aan Refhyne, de grootste waterstofelektrolyse-installatie van Europa

Deelnemers van de conferentie brengen ook een bezoek aan Refhyne, de grootste waterstofelektrolyse-installatie van Europa, gebouwd met steun van de EU en 7 partners op terrein van de Shell Rheinland-raffinaderij. Hier wordt sinds vorig jaar groene waterstof geproduceerd.

Waterstof kan je opslaan in brandstofcellen en flexibel inzetten in de industrie om schommelingen in de productie van wind- en zonne-energie te compenseren, zegt dr. Marco Richrath, directeur van de Shell Rheinland-raffinaderij in Wesseling in een uitleg bij de Europese Commissie. “Breder gebruik van waterstof is een essentiële stap in de richting van een klimaatneutraal Europa, een doelstelling die de EU tegen 2050 wil bereiken.” 

Aanmelden en meer informatie

DNHK en Shell organiseren op 9 juni (14.00 – 18.00 uur) de Duits-Nederlandse Energiedialoog op het Shell Energy and Chemicals Park in Wesseling bij Keulen in Duitsland. 

Meer informatie en aanmelden via de Duits-Nederlandse Handelskamer

Weet je dankzij dit artikel meer over Duitsland? Deel het met je collega's en vrienden:

Artikel door:
DNHK

De Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) is met meer dan 1.500 leden het grootste Nederlands-Duitse zakennetwerk en ondersteunt al 115 jaar ondernemingen bij hun activiteiten op de buurmarkt.