Kennisuitwisseling centraal bij bezoek Noord-Brabant aan KI.FABRIK München

Kennisuitwisseling

Hoe kunnen de Duitse deelstaat Beieren en de provincie Noord-Brabant elkaar helpen bij de kennisuitwisseling over de toepassing van kunstmatige intelligentie in de industrie? De Noord-Brabantse gedeputeerde van Economie, Talentontwikkeling en Financiën Martijn van Gruijthuijsen bezoekt met een exclusieve delegatie de KI.FABRIK in München.

Achim Lilienthal is hoogleraar computerwetenschappen en bekleedt de leerstoel Perception for Intelligent Systems aan de TUM School of Computation, Information and Technology (CIT) van de Technische Universität München (TUM). Hij geeft ook leiding aan de KI.FABRIK. Hij zal de Nederlandse delegatie hier verwelkomen voor meer kennisuitwisseling en is trots op het disruptieve karakter van KI.FABRIK. “Vanaf het allereerste begin hebben we hier gewerkt op het snijvlak van robotica en AI. Bijvoorbeeld in het onderzoek naar mens-robot interactie. In het Europese project DARKO ‘Dynamic Agile Production Robots That Learn and Optimise Knowledge And Operations’, dat ook op KI.FABRIK te zien is, onderzoeken we hoe robots kunnen reageren op menselijk gedrag.”

Wil je meer weten over de KI.FABRIK in München? Bekijk dan deze rondleiding met professor Lilienthal.

Lilienthal noemt ook het gebruik van AI bij de ontwikkeling van nieuwe producten als voorbeeld. “Sinds een jaar is iedereen bekend met generatieve AI-tools zoals Midjourney en Dall-E om beelden te genereren vanuit tekst. De KI.FABRIK in München onderzoekt al enkele jaren hoe deze technologie kan worden gebruikt bij 3D-productontwikkeling: Voor het ontwikkelen, verfijnen en 3D printen van ontwerpen.”

Dialoog met de maatschappij over toekomstige technologieën is erg belangrijk voor KI.FABRIK

Voor Lilienthal is de locatie van KI.FABRIK ook iets bijzonders. “Omdat we in het Deutsches Museum in München zijn gevestigd, zijn we erg zichtbaar en speelt communicatie met de samenleving, wat ik als een belangrijke taak beschouw, een bijzonder belangrijke rol. Het museum laat de technische ontwikkeling van het verleden zien. Nu kunnen we ook ontwikkelingen van de toekomst laten zien. Dat is uniek.”

Kennisuitwisseling

Professor Achim Lilienthal. Foto: Astrid Eckert / TUM

De professor hecht veel waarde aan de uitwisseling van kennis met Nederland. “Kort na mijn aanstelling als hoogleraar hier in München kwam ik in contact met Noord-Brabant. Toen al realiseerde ik me dat de manier waarop daar met innovatie wordt omgegaan heel goed past bij Beieren.”

Duitsland profiteert van kennisuitwisseling met buurlanden

Deze contacten hebben Lilienthal al naar Eindhoven gebracht. Hij bezocht ook de Brainport Industries Campus (BIC). “Terwijl de KI.FABRIK een speciale verbinding heeft met het publiek, heeft de BIC een nog sterkere directe verbinding met productiebedrijven en praktijkonderwijs.”

Professor Lilienthal, die 15 jaar in Zweden woonde en werkte, gelooft dat Duitsland veel kan leren van de kennisuitwisseling met buurlanden zoals Nederland. “We hoeven niet altijd het wiel opnieuw uit te vinden. We kunnen ideeën die elders goed werken gewoon kopiëren, maar omgekeerd hebben we andere landen ook veel te bieden. Dit soort samenwerking werkt goed voor beide partijen.”

Als het gaat om samenwerking op het gebied van nieuwe ideeën, heeft Noord-Brabant volgens Lilienthal een goede partner in Beieren. “De Beierse High-Tech Agenda is een zeer uitgebreid investeringsprogramma van 5 miljard euro voor toekomstige technologieën zoals AI en kwantumtechnologie.”

Van Gruijthuijsen: Beieren en Noord-Brabant staan voor dezelfde uitdagingen

De Nederlandse delegatie wordt geleid door de Noord-Brabantse gedeputeerde van Economie, Talentontwikkeling en Financiën, Martijn van Gruijthuijsen. Hij ziet grote toegevoegde waarde in de uitwisseling van kennis. “Noord-Brabant en Beieren hebben beide een sterke en slimme maakindustrie en staan voor dezelfde uitdagingen. We hebben moeite om voldoende talent te vinden, terwijl de markt vraagt om steeds efficiëntere productieprocessen en producten op maat.”

“De Duitse deelstaat en de Nederlandse provincie kunnen elkaar hierbij helpen”, zegt hij. “AI, digitalisering en robotisering kunnen bijdragen aan het oplossen van deze problemen, daarom kom ik graag naar KI.FABRIK om op zoek te gaan naar slimme oplossingen voor deze uitdagingen.”

Brainport Industries ziet kansen in kennisuitwisseling met Beieren

Als directeur van het hightech toeleveranciersnetwerk Brainport Industries (uit Noord-Brabant) maakt John Blankendaal net als in 2021 deel uit van de delegatie van minister Van Gruijthuijsen. “Dit is een uitstekende gelegenheid om te netwerken met Duitse bedrijven en instellingen die actief zijn op het gebied van AI en productietechnologieën.”

Hij hoopt ook dat het bezoek een goed vervolg krijgt. “Het opbouwen van sterke grensoverschrijdende partnerschappen kan leiden tot gezamenlijke innovatieprojecten, technologie-uitwisseling en het delen van best practices.”

Weet je dankzij dit artikel meer over Duitsland? Deel het met je collega's en vrienden:

Artikel door:
Brabant

Brabant: topregio voor kennis en innovatie, regio van bijzondere innovaties, ondernemende samenwerking en gedeelde ervaringen. In Brabant zoeken we naar grensverleggende oplossingen, denken we out of the box. We houden onze kaarten niet op zak, maar leggen ze op tafel. We doen samen zaken en dat doen we met openheid.
En Brabant laat je onderdompelen en neemt je mee in haar bourgondische, gastvrije en gemoedelijke karakter. Er zijn weinig regio's ter wereld waar plezier en succes zo onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn als in Brabant. Deze unieke combinatie vormt de basis van ons succes en geeft Brabant haar onderscheidende, gastvrije karakter.