Digitale toeleveringsketens zorgen ervoor dat Europa concurrerend blijft

Digitale toeleveringsketens zorgen ervoor dat de productie in Europa internationaal concurrerend blijft.
Digitale toeleverketens

Steeds meer bedrijven verplaatsen hun productie en inkoop van onderdelen terug naar Europa om strategisch onafhankelijker te worden. Nederlandse ondernemers tonen van 17 tot 21 april op de Hannover Messe hoe zij samenwerken in digitale toeleveringsketens.

Tot een paar jaar geleden keek de industrie alleen naar toeleveringsketens vanuit een kostenperspectief. Veel bedrijven verplaatsten uit kostenoverwegingen hun productie naar China of andere Aziatische landen of haalden daar onderdelen vandaan. “Tegenwoordig kijken bedrijven verder dan de kosten”, zegt Marc Hendrikse, voorzitter van Holland High Tech. Vooral beschikbaarheid van capaciteit is belangrijk, want gebleken is hoe kwetsbaar mondiale toeleveringsketens zijn. Ook duurzaamheid wordt steeds belangrijker.”

Albie van Buel, voorzitter van RAI Automotive Industry ziet dit als een onderscheidende factor voor de toekomst. “Duurzaamheid is een gamechanger, maar ook een unique selling point waarmee je je kunt onderscheiden, aldus van Buel.

Strategische onafhankelijkheid dankzij digitale toeleveringsketens

Om strategisch onafhankelijker te worden van Aziatische of Amerikaanse leveranciers, verplaatsen bedrijven hun productie en inkoop terug naar Europa. Digitalisering van toeleveringsketens in Europa maakt ze zuiniger en concurrerender. “Als mijn leverancier in een digitale supply chain zijn data met mij deelt, kan ik mijn productie veel beter plannen”, zegt Peter van Harten, ambassadeur van het Dutch Smart Industry programma.

Marc Hendrikse (Holland High Tech), Albie van Buel (RAI Automotive), Peter van Harten (Smart Industry)

“Doordat je met digitale toeleveringsketens processen veel inzichtelijker maakt, biedt dit grote mogelijkheden om energie te besparen en goedkoper te produceren”, zegt Van Harten. “We werken in Europa aan een concept dat distributed manufacturing heet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande capaciteiten op locatie. Dit betekent dat als er 10 onderdelen nodig zijn, er 10 onderdelen in de regio worden besteld en niet 1000 stuks in bijvoorbeeld China, zoals tot nu toe het geval was.”

In digitale toeleveringsketens wordt de stroom van goederen, informatie en geld tussen leveranciers, fabrikanten, distributeurs en klanten gecontroleerd en bewaakt met behulp van digitale technologieën en platforms. Bedrijven gebruiken technologieën zoals Internet of Things (IoT), blockchain, kunstmatige intelligentie en digital twins om de supply chain-processen te optimaliseren.

Digital twin als weerspiegeling van de werkelijkheid

Een uitstekend voorbeeld van dit proces en het succesvolle gebruik van een digital twin in de logistiek is de haven van Rotterdam. Het havengebied is uitgerust met sensoren die een beeld geven van de haven in een digital twin. Belangrijke gegevens zoals waterstanden, weersinformatie en de bezetting van ligplaatsen worden geregistreerd. Met behulp van kunstmatige intelligentie worden ligplaatsen vervolgens toegewezen op basis van de actuele waterstand en worden laad- en losprocessen geoptimaliseerd, met kortere ligplaatstijden en kostenbesparingen tot gevolg.

Industrial Internet of Things (I-IoT) stelt bedrijven in staat om gegevens te verzamelen en realtime een overzicht te krijgen. Met voldoende gegevens kan een digitale twin worden gebruikt om individuele elementen van de toeleveringsketen te optimaliseren of, zoals in Rotterdam, de uitbreiding van de haven te simuleren. De industrie ondergaat een transformatie door geavanceerde technologie. “Het belang van de digitale supply chain mogen we niet onderschatten”, zegt Theo Henrar, voorzitter van FME.

Er zijn sensoren nodig om gegevens zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen. Een fabrikant van dergelijke industriële sensoren is het Nederlandse bedrijf TWTG dat ook op het Holland High Tech Paviljoen op de Hannover Messe zal staan. “Om op de huidige wereldmarkt concurrerend te blijven, kan de Europese industrie de wereld laten zien hoe innovatie en digitale transformatie worden geïmplementeerd. Bij TWTG helpen we onze klanten om hun tijd vooruit te zijn en succesvol te blijven in dit digitale tijdperk”, zegt Nadine Herrwerth, CEO van TWTG.

Nadine Herrwerth (TWTG), Theo Henrar (FME), Erwin Kerkdijk (technolution)

Uitdagingen van digitale toeleveringsketens

Deze nieuwe technologie brengt ook nieuwe risico’s met zich mee, zoals cyber security. Een andere cruciale factor in de digitale toeleveringsketen is de kwaliteit van de gegevens. Alleen met hoogwaardige, correcte en volledige gegevens kan een digitale toeleveringsketen efficiënt functioneren en kosten besparen.

Er zijn ook integratie-uitdagingen, omdat de verschillende systemen en platforms geïntegreerd moeten worden. Zo’n integratie-expert is Technolution, ook aanwezig op de Hannover Messe. Zij integreren de nieuwste digitale technologieën in een bestaand of nieuw machinepark. Die uitwisseling van informatie vereist vertrouwen in elkaars systemen. “Als specialist in elektronica, programmeerbare logica en embedded software hebben we veel ervaring en expertise in veilige samenwerking. Dit gebruiken we om de digitale supply chains waarin we werken veiliger en beter te maken”, legt Erwin Kerkdijk, Business Developer bij Technolution, uit.

Nederlandse bedrijven op Hannover Messe 2023

Bezoek van 17 t/m 21 april 2023 Nederlandse bedrijven op het Holland High Tech Paviljoen in Hal 8 om van gedachten te wisselen over de kansen van digitalisering van toeleveringsketens. Nederland is al een betrouwbare handelspartner voor Duitsland en wordt nu een goede en betrouwbare innovatiepartner.

Interessante startups uit Nederland zijn te vinden in Hal 17. Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen presenteren de hele waardeketen. Als land van innovatie en technologie biedt Nederland innovatieve technologische oplossingen voor uitdagingen op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit, energie, sleuteltechnologieën en Smart Industry/Industrie 4.0.

Weet je dankzij dit artikel meer over Duitsland? Deel het met je collega's en vrienden:

Artikel door:
Holland High Tech

Holland High Tech staat voor de topsector High Tech Systemen en Materialen. In dit ecosysteem werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden intensief samen aan innovaties.

Teams van experts ontwikkelen binnen Holland High Tech in 15 roadmaps (sleutel)technologieën die structurele oplossingen bieden voor uitdagingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en mobiliteit.