D-Talk: Verplaatsen ziekenhuiszorg naar thuis biedt kansen voor e-health en medtech in Duitsland

Met de juiste investeringen in innovatie, kan de komende jaren steeds meer ziekenhuiszorg thuis plaatsvinden, blijkt uit nieuw onderzoek van ING. Gert Jan Braam, ING Sectorbanker Industrie, vertelt in D-Talk waarom dit voor ondernemers in e-health en medtech in Duitsland kansen biedt.

Bekijk de nieuwe D-Talk met Gert Jan Braam, ING Sectorbanker Industrie over het woensdag gepubliceerde ING-onderzoek over het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar thuis. Hij vertelt hoe ondernemers in e-health en medtech in Duitsland veel mogelijkheden hebben.

In de nieuwe D-Talk bespreekt hij de kansen voor ondernemers in e-health en medtech voor de Duitse markt:

 

Producenten van medische apparaten en systemen doen er daarom goed aan om bij de ontwikkeling van mobiele toepassingen in een vroeger stadium intensief met ziekenhuizen en zorgverzekeraars samen te werken, zegt Braam. “Co-creatie blijkt vaak nodig om voldoende medisch bewijs te verkrijgen en de time-to-market van nieuwe producten te verkorten.”

E-health en medtech in Duitsland groeimarkt

De opmars van thuis geleverde ziekenhuiszorg dreigt stil te vallen, aldus de onderzoekers van ING Economisch Bureau in een woensdag verschenen rapport. Terwijl met het verder uitbreiden ervan juist veel valt te winnen. Recente initiatieven met het van thuis monitoren van patiënten tonen aan dat de druk op overbelaste ziekenhuizen erdoor afneemt. Juist tijdens de huidige pandemie is dit van groot belang.

Bijna 60% van de door ING ondervraagde consumenten geeft aan dat wanneer zij regelmatig ziekenhuiszorg nodig hebben, zij deze zorg het liefst thuis of dicht bij huis ontvangen. Bij brede toepassing voor patiënten met chronische aandoeningen kan dit zo’n 1 tot 1,5 miljoen ziekenhuisbezoeken per jaar schelen. Om dat te realiseren moeten alle betrokken partijen wel eerst een aantal hardnekkige barrières overwinnen. Toch biedt dit ook veel mogelijkheden voor ondernemers in e-health en medtech in Duitsland.

Grote kansen bij chronisch zieken

Jan Willem Spijkman, ING Sectorbanker Gezondheidszorg: “Er liggen vooral kansen in het thuis behandelen en monitoren van chronische patiënten met bijvoorbeeld diabetes of hart- of luchtwegproblemen. Maar ook mensen met covid-19 kunnen vaker thuis herstellen, wanneer zij vanuit huis met het ziekenhuis in contact staan. Dit verlicht de overbelasting van ziekenhuizen, geeft patiënten meer grip op hun aandoening en beperkt besmettingsrisico’s.”

Nieuwe medische technologieën maken het mogelijk ziekenhuiszorg in of nabij het huis van de patiënt te verlenen. Ziekenhuispatiënten kunnen via apps en draagbare apparaten die met het ziekenhuis in contact staan beter met hun aandoening leren omgaan. Artsen en verpleegkundigen kunnen op afstand de vitale lichaamsfuncties volgen, zodat patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven.

20% van de ziekenhuiszorg zou in 2030 op afstand kunnen worden aangeboden

Onderzoek wijst uit dat dergelijke patiëntbewaking op afstand het aantal poliklinische ziekenhuisbezoeken voor chronisch zieke patiënten met ten minste 25% kan verminderen. Als ziekenhuizen alle chronisch zieke patiënten met een minder complexe zorgvraag op afstand zouden monitoren, betekent dit voor Nederland alleen al een jaarlijkse reductie van 1 tot 1,5 miljoen ziekenhuisbezoeken.

Er is steeds meer bewijs dat ziekenhuiszorg op afstand de kwaliteit en kosteneffectiviteit van zorg kan verbeteren. Op basis van diepte-interviews met zorgdeskundigen schat ING dat in 2030 bijna de helft van de chronische zorgverlening, gemiddeld 20% van de totale ziekenhuisomzet, grotendeels buiten het ziekenhuis kan worden aangeboden. Dit zou de totale kosten voor ziekenhuiszorg in 2030 tot wel 10% of bijna € 3 miljard per jaar kunnen verlagen.

Ondanks de voordelen komt ziekenhuiszorg thuis maar moeizaam van de grond. In het rapport wordt een drietal barrières genoemd die brede toepassing tot nu toe in de weg staan.

Kansen in Duitsland en Europa

Ondanks de barrières, biedt dit veel mogelijkheden voor aanbieders van oplossingen in e-health en medtech in Duitsland. Mensen in Europa leven langer en Europese samenlevingen worden ouder. De vergrijzende bevolking heeft te maken met een toename van chronische ziekten. Daardoor is de bestaande ziekenhuiscapaciteit vaak onvoldoende om aan de stijgende vraag te voldoen en staan ​​de zorgkosten voortdurend onder opwaartse druk. Dit probleem speelt zeker ook in Duitsland, het land met de hoogste vergrijzing van Europa.

Ziekenhuizen zijn als grootste kostencategorie binnen de zorg een dure plaats om zorg te verlenen. toezichthouders stimuleren daarom het gebruik van technologie waarmee de zorg meer buiten het ziekenhuis kan worden verleend. In het ING-rapport is ook aandacht voor de rol die de coronacrisis speelt in deze ontwikkelingen.

D-Talk

D-Talk is een videoserie van Duitslandnieuws.nl waarin experts relevante achtergronden bij het nieuws bespreken. De onderwerpen zijn gericht op ondernemers en beleidsbepalers voor wie Duitsland van doorslaggevend belang is.

In deze aflevering praten moderator Derk Marseille en directeur Günter Gülker van de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) over enkele thema’s die tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland spelen:

Weet je dankzij dit artikel meer over Duitsland? Deel het met je collega's en vrienden:

Artikel door:
Duitslandnieuws logo

Duitslandnieuws beheert sinds 2013 de grootste Nederlandstalige community van mensen en bedrijven die zich zakelijk met Duitsland bezighouden. Met bijna 4.000 verhalen in 7 jaar tijd wist Duitslandnieuws een uniek netwerk aan partners en lezers op te bouwen.