Waarom deze Duitse werkgever geen vakantiegeld uitbetaalde na het overlijden van zijn werknemer

Bizarre rechtszaken in Duitsland. In deze serie met STRICK schrijven we over conflicten op de werkvloer. Waarom deze Duitse werkgever een rechtszaak aanspande toen hij familie van een overleden werknemer vakantiegeld moest uitbetalen.

Hebben de nabestaanden van een overleden werknemer recht op het uitbetalen van het vakantiegeld? Dat was tot voor kort niet duidelijk in Duitsland. De aanspraak op betaalde vakantiedagen wordt met het overlijden van de werknemer beschouwd ‘als bestanddeel van het vermogen deel van de erfmassa’, deze dagen moeten dus worden uitbetaald aan de erfgenaam. Dit heeft het Bundesarbeitsgericht recentelijk bepaald. Hiermee corrigeert de rechtbank na een uitspraak door het Europese Hof van Justitie van eind vorig jaar haar vroegere jurisprudentie.

Voorheen was het Bundesarbeitsgericht namelijk van oordeel dat aanspraak op uitbetaling van ongebruikte vakantiedagen door overlijden van een werknemer komt te vervallen. De redenering daarachter was als volgt: als het dienstverband eindigt, ontstaat met dat einde een aanspraak van de werknemer op uitbetaling van vakantiedagen. Als hierna de werknemer overlijdt, dus nadat hij die aanspraak heeft verkregen, hebben de erfgenamen vanzelfsprekend recht op deze uitbetaling, als die nog niet aan de werknemer is voldaan. Maar als de arbeidsovereenkomst door het overlijden van de werknemer eindigt, dan is de aanspraak gewoonweg nooit ontstaan. Daarom is deze aanspraak niet ‘overerfbaar’.

Recht op vakantievergoeding

Maar, andere instanties oordeelden dat dit simpelweg een aanspraak op onbetaald loon was, althans hiermee gelijk moest worden gesteld. En dat erfgenamen hier dus aanspraak op konden maken, wanneer het nog niet was uitbetaald.

Het Europese Hof koos voor de laatstgenoemde uitleg. En het Bundesarbeitsgericht volgde deze interpretatie. De achterliggende redenering is dat een werknemer recht heeft op doorbetaalde vakantie, en het recht op uitbetaling van een niet genoten vakantie is daar een logisch gevolg van. Daar verandert een onvoorzien overlijden van de werknemer niets aan.

Vraag om de verklaring van erfrecht

Hoe kan je hier als Nederlandse werkgever rekening mee houden? Eigenlijk is er geen verschil tussen een Duitse en een Nederlandse werkgever, zegt advocaat Gisela Surmann van STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater in Kleef. “Als een werknemer overlijdt tijdens een lopende arbeidsverhouding, moet de werkgever eerst contact opnemen met de nabestaanden en vragen hoe de nalatenschap wordt geregeld.”

Als werkgever moet je eerst de verklaring van erfrecht kunnen inzien, zegt Surmann. “Alleen dan ben je er zeker van om de ‘juiste’ erfgenaam te betalen. Als de verklaring van erfrecht ontbreekt, kan de juiste erfgenaam zich later melden en dreigt er een nieuwe betalingsverplichting te ontstaan.” Het recht op vakantievergoedingen kan worden beperkt voor de contractuele extra vakantie, vertelt ze. “Dit kan van invloed zijn op de omvang van de vakantievergoeding. Daar moet je ook rekening mee houden.”

Weet je dankzij dit artikel meer over Duitsland? Deel het met je collega's en vrienden:

Artikel door:

STRICK biedt Nederlandse ondernemers die in Duitsland zaken (willen) doen of een dochteronderneming willen opstarten, alomvattend juridisch en fiscaal advies.
Aanmelden voor de nieuwsbrief: `Tax & Law Ticker´