Liveblog: Nederland op de Hannover Messe 2023

Proef de sfeer vanaf het Holland High Tech paviljoen met Nederland op de Hannover Messe 2023 in dit liveblog.
Nederland op de Hannover Messe 2023

Dit liveblog over Nederland op de Hannover Messe 2023 wordt van 16 tot en met 21 april dagelijks bijgewerkt.

Integrating Industries for a Smart Sustainable Future 

Nederland presenteert zich op de beurs onder de titel ‘Integrating Industries for a Smart Sustainable Future‘. Hiermee wil Nederland laten zien hoe door internationaal nauw samen te werken, integrale slimme en duurzame oplossingen kunnen worden ontwikkeld.

Lees hier de artikelen met Nederlandse ondernemers op de Hannover Messe

Vrijdag 21 april

Afsluiting Hannover Messe

Donderdag 20 april: Smart and Green Mobility Day

11:00 – 12:00 uur | Panel/workshop Heavy Duty Charging Corridors in hal 8 (D34)
Samenwerking Duitsland met Nederland opzetten op het gebied van laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens (op gebied van standaarden hardware en software en op enkele belangrijke corridors).

Woensdag 19 april

10:00 – 11:00 Opening Region’s Day
Sandor Gaastra, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, opent de Dag van de Regio’s en gaat in gesprek met ondernemers uit verschillende provincies.

11:00 – 12:00 Aankomst van ondernemers uit Nederland
Nederlandse ondernemers uit de verschillende provincies arriveren in meerdere bussen in Hannover. Na een netwerkborrel bezoeken de ondernemers de Hannover Messe.

16:00 uur | Network Drinks in hal 8 (D34)
Een netwerkborrel georganiseerd door de Oost NL, BOM Brabant, InnovationQuarter en Horizon Flevoland.

17:30 uur | Network Drinks op Netherlands Innovation Square in hal 17

Dinsdag 18 april

09:00 – 12:00 uur | Leaders’ Dialogue in hal 18 (Main Stage)
Hier worden de Europese dimensies besproken met Europese experts op hoog niveau uit de industrie én de politiek, onder andere met minister Adriaansens.

Daarna ondertekenden minister Adriaansens en Sabine Döring, staatssecretaris Duitse ministerie van Onderwijs en Onderzoek, een memorandum van overeenstemming om nauwer samen te werken bij de ontwikkeling van batterijen.

Vervolgens ontmoette de minister van Economische Zaken Dirk de Bilde, CEO Siemens Nederland N.V., Theo Henrar, voorzitter FME, Peter van Harten, CEO Isah GmbH, Peter Beckhaus, CEO Centrum voor Brandstofceltechnologie (ZBT) en Marc Hendrikse, boegbeeld van Holland High Tech voor een rondetafelgesprek over Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van Net Zero technologieën.

13:00 – 13:30 uur | Panel/workshop Smart Sourcing in hal 8 (D34)
De Nederlandse Smart Industry is de belangrijkste sourcing partner voor de Duitse en Europese industrie om een essentiële rol te spelen in het streven naar strategische onafhankelijkheid van de Europese industrie op wereldschaal.

13:45 – 14:30 uur | Kansen voor groene waterstof in Duitsland en Nederland in hal 8 (D34)
Paneldiscussie met Nederlandse en Duitse bedrijven over de Duitse en Nederlandse ambities op gebied van (groene) waterstof en het belang van bilaterale samenwerking op dit gebied.

Meer informatie en aanmelden
https://www.fme.nl/agenda/kansen-voor-groene-waterstof-duitsland-en-nederland

14:30 – 15:15 uur | Smart and green skills for industrial transformation in hal 8 (D34)
Benadrukken van het belang van vaardigheden voor een mensgerichte benadering van groene en slimme transformatie van de industrie in Europa en bespreken van eerste ideeën voor concrete samenwerking.

15.45 – 16:30 uur | Panel/workshop Topsector ICT, collaboration opportunities with Germany in hal 8 (D34)
Topsector ICT introduceren en presenteren waar de samenwerkingskansen liggen met de Duitse industriemarkt.

17:00 – 19:00 uur | European Get-together in hal 8 (D34)
Dè Nederlandse netwerkborrel op de Hannover Messe 2023, gesponsord door de Rabobank.

Maandag 17 april

De Hannover Messe 2023 is begonnen.

12:00 – 13:00 uur | Netwerklunch in hal 8 (D34)

Voor alle Duitse en Nederlandse innovatie- en technologie stakeholders

13:15 uur | LNI40 – Smart Industry: Manufacturing-X in hal 8 (D34)

Aankondiging samenwerking van Smart Industry Fieldlabs en LNI Labs Network 4.0 op het vlak van Manufacturing-X. In deze interactieve workshop gaat een aantal stakeholders van de labs en fieldlabs met elkaar in gesprek om te kijken hoe de visie van Manufacturing-X kan worden ingebed in de bestaande fieldlabs.

Peter van Harten en Anja Simon

14:00 uur | Opening Holland High Tech House 2022 in hal 8 (D34)

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat, Marc Hendrikse, boegbeeld van de Topsector Hightech, Theo Henrar, voorzitter FME en Mark Helder, voorzitter Koninklijke Metaalunie openen het paviljoen met welkomstwoord, waarna zij een rondgang maken over de stand en kennismaken met de deelnemers van dit jaar.

16:00 – 17:00 uur| Dutch-German Women in Tech High Level Panel Discussion in hal 8 (D34)

De technologische industrie in Duitsland heeft net als in Nederland moeite met het verhogen van de diversiteit op de werkvloer. In deze sessie wordt het belang en meerwaarde van vrouwen in de Nederlandse en Duitse industrie geschetst. Waarbij de inzet en zichtbaarheid van vrouwelijke rolmodellen belangrijk is, om vrouwen aan te trekken voor de Nederlandse en Duitse maakindustrie. Door kennis, ervaringen en best practices te delen, kunnen we van elkaar leren.

Hannover Messe - Women in Tech

Hannover Messe 2023

Op de Hannover Messe 2023 komen veel Duits-Nederlandse initiatieven samen. Bekijk hier het overzicht

Weet je dankzij dit artikel meer over Duitsland? Deel het met je collega's en vrienden:

Artikel door:
Holland High Tech

Holland High Tech staat voor de topsector High Tech Systemen en Materialen. In dit ecosysteem werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden intensief samen aan innovaties.

Teams van experts ontwikkelen binnen Holland High Tech in 15 roadmaps (sleutel)technologieën die structurele oplossingen bieden voor uitdagingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en mobiliteit.