Digital skills: hoe Duitsland en Nederland elkaar kunnen versterken

Digital skills zijn een belangrijk wapen tegen het tekort aan vakmensen. Ontdek op de Hannover Messe hoe Duitsland en Nederland elkaar helpen.
Digital skills

De Duitse en Nederlandse industrie hebben allebei steeds meer last van het tekort aan goed geschoolde vakmensen. Bovendien vereist de digitalisering geheel nieuwe, digitale competenties van de werknemers. Op de Hannover Messe tonen beide buurlanden hoe ze elkaar kunnen helpen in de ontwikkeling van digital skills.

De industrie staat door de digitalisering voor grote veranderingen. Enerzijds gaan er banen verloren door de automatisering van processen, anderzijds is er een enorm tekort aan werknemers met de juiste digital skills. “Dit stelt bedrijven voor enorme uitdagingen omdat de vaardigheden die zij nodig hebben in een razend tempo veranderen. Werknemers moeten zich met automatisering een heel andere manier van denken aanleren”, zegt Mark Helder, voorzitter van Koninklijke Metaalunie.

“Het borgen van kennis binnen een bedrijf speelt een steeds belangrijkere rol”, legt Maurice Kruse, CEO van Total Reality, uit. Zijn bedrijf toont op de Hannover Messe op het Holland High Tech paviljoen in Hal 8 hun specialisme in virtual en augmented reality-oplossingen en heeft een platform ontwikkeld waarmee bedrijven hun eigen augmented reality-instructies kunnen maken. “We moeten niet denken in termen van landsgrenzen, en zeker niet in termen van Europa”, zegt Kruse. Daarom richt hij zich met zijn bedrijf ook op de Duitse markt.

“Het gebrek aan geschoolde werknemers is een grensoverschrijdend probleem, dus bedrijven moeten bijvoorbeeld eenvoudiger technisch onderhoudswerk zelf kunnen doen”, zegt Kruse. Precies op dat punt biedt Total Reality oplossingen om medewerkers te ondersteunen bij werkzaamheden die niet regelmatig worden uitgevoerd.

Mark Helder, voorzitter van Koninklijke Metaalunie en Willem Drost van psps business abroad.

Het belang van kennismanagement binnen een bedrijf wordt ook onderkend door Willem Drost van psps business abroad. Hij heeft 40 Nederlandse startups en scale-ups meegenomen naar Hannover, die in Hal 17 onder meer oplossingen op dit gebied presenteren. “Bedrijven worden steeds complexer en er is altijd een zeker personeelsverloop. Dan moet je in zo’n bedrijf de werknemers steeds weer uitleggen wat ze precies moeten doen.” Tegelijkertijd is het gezien de snelle digitalisering van processen bijna onmogelijk om alle medewerkers daarop te trainen.

Behoefte aan digital skills

Deze digital skills zijn hard nodig in sectoren die volop in transitie zijn zoals de auto-industrie. “Met het einde van verbrandingsmotoren in auto’s in 2035 veranderen ook de benodigde competenties en vaardigheden op het gebied van mobiliteit”, ziet Albie van Buel, voorzitter van RAI Automotive Industry NL. De complete aandrijflijn van voertuigen verandert en nieuwe technologieën vragen om heel andere competenties. “Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling dat voertuigen steeds meer digitale mobiliteitsplatforms worden. De autowereld zal in dit opzicht volledig veranderen en andere vaardigheden en competenties vereisen.”

Digitalisering is een must om de productiviteit in de industrie te verhogen. “Dat betekent dat je tegelijkertijd ook moet investeren in mensen”, vindt Theo Henrar, voorzitter van FME. “Bedrijven moeten investeren in digitale vaardigheden. Wij hebben hiervoor relevante programma’s ontwikkeld met Smart Industry, vervolgt hij.

Voorzitter FME Theo Henrar en Albie van Buel, voorzitter van RAI Automotive Industry NL.

Want alleen het investeren in nieuwe technologie is niet genoeg, ziet Peter van Harten, Smart Industry ambassadeur. “Sommige bedrijven zijn teleurgesteld over het feit dat technologie niet het gewenste effect heeft. Bij Hannover Messe hebben we het altijd over technologie en innovatie gehad, en de competenties die daarvoor nodig zijn zijn wat op de achtergrond geraakt.”

Deze vaardigheden zijn echter goed voor meer dan 50% van de impact van nieuwe technologie, aldus van Harten. “Om de benodigde kennis en vaardigheden aan te reiken is in Nederland de Smart Makers Academy opgericht. Deze zal langs verschillende hoofdlijnen gericht en praktisch kennis bijbrengen. Dit zorgt onder meer voor de nodige snelheid, zodat deze kennis zo snel mogelijk daar terechtkomt waar hij nodig is.”

Meer vrouwen interesseren voor technische beroepen

“Duitsland en Nederland staan voor vergelijkbare uitdagingen waarvoor niet een simpele oplossing niet bestaat”, zegt Marc Hendrikse, voorzitter van Holland High Tech. Vrouwen kunnen een belangrijke rol spelen in de strijd tegen het tekort aan vakmensen, zegt hij. “We moeten technische beroepen aantrekkelijker voor hen maken. Tegelijk moeten we het concept van learning communities tussen industrie en onderwijs uitbreiden. Deze aspecten staan op onze strategische agenda voor de samenwerking met Duitsland”, aldus Hendrikse.

Marc Hendrikse, voorzitter van Holland High Tech en ambassadeur Smart Industry Peter van Harten.

De digitalisering van de industrie vereist nieuwe digitale vaardigheden. “De uitdaging is echter dat de digitalisering wereldwijd in een razend tempo verloopt en vooral complexe bedrijven geen geschikte geschoolde werknemers kunnen vinden”, merkt Willem Drost op. “In Duitsland zijn er uitstekende gespecialiseerde opleidingen, maar ook hier zijn er te weinig mensen die deze opleidingen met betrekking tot digitalisering afronden.”

In de automotive is vanwege de hightech-achtergrond in Nederland veel van de benodigde kennis en vaardigheden al aanwezig in de industrie en bij kennis- en onderwijsinstellingen, vertelt Albie van Buel. “Er wordt hier grote vooruitgang geboekt in het combineren van industriële met digitale vaardigheden.” Nu is het zaak dit te koppelen met de Duitse industrie, zegt hij. “Dit is een grote kans voor de Nederlandse industrie om Duitse OEM’s te ontzorgen.”

Nederlandse bedrijven op Hannover Messe 2023

Op de Hannover Messe zijn ‘digital skills’ een belangrijk thema voor de Nederlandse industrie. Bezoek van 17 tot en met 21 april 2023 de Dutch Start-ups en Scale-ups in Hal 17 en het Holland High Tech Paviljoen in Hal 8 en wissel ideeën uit met Nederlandse ondernemers.

Weet je dankzij dit artikel meer over Duitsland? Deel het met je collega's en vrienden:

Artikel door:
Holland High Tech

Holland High Tech staat voor de topsector High Tech Systemen en Materialen. In dit ecosysteem werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden intensief samen aan innovaties.

Teams van experts ontwikkelen binnen Holland High Tech in 15 roadmaps (sleutel)technologieën die structurele oplossingen bieden voor uitdagingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en mobiliteit.