Open samenwerking Hannover Messe 2023: voor innovatie heb je ook je concurrent nodig

De Nederlandse industrie deelt op de Hannover Messe 2023 hun positieve ervaringen met open samenwerking.

Open samenwerking leidt tot meer innovatie. De Nederlandse hightechindustrie heeft hier positieve ervaringen mee en deelt dit op de Hannover Messe 2023.

Bij open samenwerking werken bedrijven, hun leveranciers en hun klanten samen en delen ze openlijk data, middelen en ideeën. Het is erop gericht kennis met elkaar te delen om nieuwe, innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Dat was vroeger wel anders, zegt FME-voorzitter Theo Henrar. “In het verleden waren bedrijven te terughoudend in open samenwerking en wilden ze hun eigen kennis beschermen. Terwijl iedereen kan profiteren van het delen van data en het open samenwerken aan innovaties.”

Bovendien is die open manier van samenwerking urgenter dan ooit, mede vanwege de gevoelige toevoerketens. Een te grote afhankelijkheid van andere werelddelen is een risico voor de Europese economie. “De productie terugbrengen naar Europa vereist samenwerking in de Europese industrie”, zegt Mark Helder, voorzitter van de Koninklijke Metaalunie. Om ervoor te zorgen dat dit lukt, moeten bedrijven uit oogpunt van de ’total costs of ownership’ tegen een concurrerende prijs aanbieden. Ze moeten bovendien flexibel en vooral ook duurzaam zijn, aldus Helder. Voor veel Nederlandse technologiebedrijven is open samenwerking op het gebied van innovatie binnen de toeleveringsketen de oplossing om dit te bereiken.

Voordelen van open samenwerking bij innovatie

Samen met andere bedrijven – eventueel ook met concurrenten – werken aan innovaties biedt vooral voordelen voor alle betrokken partijen. Door kennis te delen en gemeenschappelijke middelen te gebruiken, kunnen ideeën en oplossingen sneller en economischer worden ontwikkeld. “De tijd om iets op de markt te brengen is korter”, zegt ook Theo Henrar. “En dit soort samenwerking biedt nog veel meer voordelen.”

Marc Hendrikse (HTSM), Theo Henrar (FME) en Albie van Buel (RAI Automotive Industry NL)

Het delen van kennis en middelen bespaart kosten en verhoogt de economische efficiëntie, omdat niet elk deelnemend bedrijf over die kennis en middelen hoeft te beschikken. Arjan Timmermans, directeur van Timmermans Verspaningstechniek BV, presenteert zich dit jaar op de Hannover Messe met vele andere Nederlandse hightechbedrijven in het Holland High Tech Paviljoen in hal 8, onder de focus op automatisering. Hij laat zien hoe die open samenwerking in de praktijk werkt. “Ons bedrijf ziet zichzelf veel meer als partner en minder als klassieke toeleverancier”, zegt Timmermans. “We werken nauw samen met andere bedrijven en bieden met 40 medewerkers één bewerkingsstap in de waardeketen aan, namelijk verspaning. We hebben geen eigen product.”

Open samenwerking leidt tot doorbraak bij vinden oplossing

In de open samenwerking tussen bedrijven ontstaat synergie. Dit kan resulteren in nieuwe zakelijke kansen en toegang tot nieuwe technologieën, markten en klanten. Bedrijven werken zo samen om oplossingen te vinden voor een specifiek probleem.

Vaak zijn het juist de verschillende perspectieven en benaderingen die helpen om de beslissende doorbraak voor een oplossing te bereiken of een product te verbeteren. “Deze gezamenlijke aanpak maakt ons samen sterk. Daarom willen we namens progressieve en conservatieve collega’s laten zien dat juist automatisering en samenwerking een voorwaarde zijn om te overleven”, bevestigt Timmermans.

Mark Helder (Koninklijke Metaalunie) en Arjan Timmermans (Timmermans Verspaningstechniek BV)

Er zijn echter ook uitdagingen verbonden om via open samenwerking te werken aan innovatie. Het gaat natuurlijk ook om juridische kwesties zoals intellectuele eigendomsrechten, gegevensbescherming en vertrouwelijkheid, ziet ook Marc Hendrikse voorzitter van Holland High Tech. “Je deelt als keten bepaalde strikt vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Maar dit is geen onoverkomelijk vraagstuk. De voordelen van open samenwerking en innovatie wegen duidelijk op tegen de nadelen.”

Veel innovaties uit Nederland juist door nauwe samenwerking

Een bekend voorbeeld van zeer succesvolle open samenwerking op een breed scala aan innovaties is de Brainport-regio rond Eindhoven, die ook in het Holland High Tech Paviljoen wordt vertegenwoordigd door Brainport Industries en de Brabantse Economische Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), zegt Theo Henrar. “Hier werken veel bedrijven samen in een gesloten ecosysteem. Ze wisselen gegevens uit, ze delen medewerkers en ze werken samen in laboratoria. Zo boeken ze grote vooruitgang.” Niet alleen in de regio Brainport, maar ook in Twente, dat via Oost NL in het Holland High Tech Paviljoen staat. Ook hier werken overheden samen met bedrijfsleven en wetenschap.

De overheid speelt hierin een belangrijke rol. “Overheden moeten ook nauwer samenwerken, om het wettelijk kader te bepalen, maar ook om innovatie aan te jagen via financiering en subsidies”, zegt Hendrikse. In het geval van subsidies is bijvoorbeeld samenwerking nodig om de middelen te krijgen, bijvoorbeeld Nederland en Duitsland. Het is belangrijk deze discussie op gang te brengen en volgens Hendrikse is de Hannover Messe daarvoor een uitstekende plek. “Nederland wil immers niet alleen een goede handelspartner zijn, maar ook een goede innovatiepartner.”

Nederland is een van de meest innovatieve landen volgens de Automotive Disruption Radar van adviesbureau Roland Berger, voegt Albie van Buel, directeur van RAI Automotive Industry NL toe. Dit komt juist door de sterke samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en industrie. Het zorgt voor een goede snelheid in de ontwikkeling van technologieën, ook in nauwe samenwerking met Duitsland. “Op de Hannover Messe hebben we de mogelijkheid om alle stakeholders bij elkaar te brengen en de volgende stappen te bespreken”, aldus van Buel. En dit alles natuurlijk vanuit een Europees perspectief.

Bezoek het Holland High Tech Paviljoen in hal 8 op de Hannover Messe 2023

Bezoek de Nederlandse bedrijven van 17 tot en met 21 april 2023 in het Holland High Tech Paviljoen in hal 8 van de Hannover Messe. Nederlandse startups hebben een eigen paviljoen in Hal 17.

Weet je dankzij dit artikel meer over Duitsland? Deel het met je collega's en vrienden:

Artikel door:
Holland High Tech

Holland High Tech staat voor de topsector High Tech Systemen en Materialen. In dit ecosysteem werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden intensief samen aan innovaties.

Teams van experts ontwikkelen binnen Holland High Tech in 15 roadmaps (sleutel)technologieën die structurele oplossingen bieden voor uitdagingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en mobiliteit.