Opmerkelijke rechtszaken in Duitsland: ongeduldige advocaat speelt voor rechter

Wie heeft er gelijk? Een vrouw die door haar Saksische dialect vliegtickets krijgt voor een verkeerde bestemming of het reisbureau dat het verkeerd verstond? En wat gebeurt er met de gefrustreerde advocaat die zelf maar een uitspraak schreef? Deel 2 van opmerkelijke rechtszaken in Duitsland.

Duitsland telt 1.109 rechtbanken en gerechtshoven die het hele jaar door de Duitse bevolking van juridische uitspraken voorzien. Normaal gesproken is een rechtszaak een serieuze aangelegenheid, maar soms zitten er opmerkelijke zaken tussen.

Deel 2 van opmerkelijke rechtszaken in Duitsland.

1. Godslasterende stickers

Een gepensioneerde leraar is veroordeeld voor godslastering in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De man had zijn auto beplakt met stickers waar onder andere de tekst ‘Jezus: hangt al 2.000 jaar wat rond en heeft nog steeds geen kramp’, en ‘Wij gaan op pelgrimage met Maarten Luther; op naar Rome! De zwijnenpaus Franz doden! Reformatie is cool!’. Daarnaast hield een man een website bij met soortgelijke teksten.

Meerdere voorbijgangers vonden de stickers aanstootgevend en beledigend en deden aangifte tegen de man. De rechter in Lüdinghausen veroordeelde de man tot een boete van 100 euro per dag dat de stickers op zijn auto bleven. Aansluitend moest de man 500 euro betalen om herhaling te voorkomen.

2. Camgirl wil haar beroep thuis blijven beoefenen

Wanneer een vrouw zich thuis voor de webcam uitkleedt voor geld, heeft zij dan een kantoor aan huis? Dat is de vraag die werd voorgelegd aan de rechtbank in Beieren. Buren hadden zich bij de gemeente beklaagd over de vrouw, waarna de gemeenteraad haar verbood nog langer haar beroep uit te oefenen. De grond hiervoor was dat de vrouw in een gebied dat uitsluitend als woongebied was bestemd woonde. Ze mag hier dus volgens de rechter geen bedrijf runnen.

De vrouw en haar man, die ook haar manager is, spannen nu een rechtszaak aan tegen dit oordeel bij de rechtbank in München. Volgens hen valt zij onder de categorie ‘freelancer’, en mag zij haar kantoor aan huis gewoon behouden. Mochten zij niet in het gelijk worden gesteld, dan is het paar van plan om naar Majorca te verhuizen.

3. Bejaarde vrouw verscheurt 18.500 euro

Een 89-jarige vrouw uit Beieren verscheurde tientallen bankbiljetten met een totale waarde van 18.500 euro. De bank weigerde de biljetten te vervangen, omdat de vrouw ze met opzet had verscheurd. De rechtbank oordeelde echter anders.

De rechter in Hessen besloot dat de bank de 37 bankbiljetten van 500 euro moest vervangen, omdat de exacte omstandigheden van de actie niet konden worden opgehelderd. De vrouw zou bovendien de gevolgen van haar actie door haar leeftijd en mentale gesteldheid niet volledig hebben gerealiseerd. Waarschijnlijk heeft de vrouw het geld dat in haar vriezer lag, verscheurd uit angst voor inbrekers.

4. Advocaat schrijft uitspraak zelf

De uitspraak van een zaak kan enige tijd op zich laten wachten. Een advocaat uit Noordrijn-Westfalen was zo gefrustreerd door de aanhoudende mailtjes en telefoontjes van zijn cliënt over de uitkomst van de rechtszaak, dat hij besloot het oordeel maar zelf te schrijven. Daarnaast zat zijn baas hem ook nog op zijn nek om de advocaatkosten bij de cliënt te innen.

Hij wachtte daarom de uitspraak niet af, maar schreef deze zelf en verstuurde het naar de betreffende cliënt. De cliënt zou volgens de valse uitspraak de zaak hebben gewonnen. De rechter veroordeelde de advocaat voor valsheid in geschrifte tot een boete van 3.900 euro. De ‘echte’ uitkomst van de rechtszaak is vooralsnog onbekend.

5. Saksisch dialect kan je duur komen te staan

Een vrouw uit Saksen wilde telefonisch een vliegticket boeken naar de Portugese stad Porto. De werknemer van het reisbureau kon de vrouw echter door haar sterk Saksische dialect niet goed verstaan. De Saksische uitspraak van ‘Porto’ (Booadeu) lijkt sterk op de Franse kustplaats ‘Bordeaux’. De werknemer vroeg twee maal in het Hoogduits (algemeen beschaafd Duits) of de vrouw inderdaad een vliegticket naar Bordeaux wilde, wat werd bevestigd door de vrouw.

Toen de vrouw het ticket niet wilde betalen, legde het reisbureau de claim voor aan de rechtbank. Deze besloot in het voordeel van het reisbureau. De juridische kosten werden ook aan de vrouw toegewezen. Dat is een duur vliegticket geworden.

Weet je dankzij dit artikel meer over Duitsland? Deel het met je collega's en vrienden:

Artikel door:
Avatar foto