Discriminatie of onzinnig fatsoen?

Onlangs is er hier in Duitsland, bij een bekende internationale organisatie, een medewerker op staande voet ontslagen, omdat hij in de bedrijfskantine een 'negerzoen' bestelde. Inmiddels is dit voorval een rechtszaak geworden en overweegt het bedrijf zelfs in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak om de werknemer weer in dienst te nemen.

Is dit echt de manier om discriminatie te voorkomen?

Laat ik voorop stellen dat discriminatie in welke vorm dan ook, verwerpelijk is. Wij leven hier in West-Europa, met al die ‘vreemde culturen’ – gelukkig – op een tamelijk vredige manier samen. En dat moeten we zeker zo houden. Maar laten we ons dan – met ons goede rechtssysteem – alsjeblieft niet bezig houden met zulke onnozele futiliteiten als negerzoenen, zigeunersaus, afrikaantjes of jodenkoeken. Waar eindigt dit?

Schijnheilig fatsoen

Veel relevanter is het te beseffen wat een veel belangrijker oorzaak is van discriminatie. Dat zijn zeker niet de productnamen die al decennia als algemeen spraakgebruik gelden. Veel meer is discriminatie een gevolg van onvrede van individuen waardoor spanningen ontstaan. Onvrede van individuen die zich groeperen en zich dan collectief uiten tegen alles en iedereen wat zij zelf als ‘de norm’ en de ‘eigen identiteit’ beschouwen.

Verwijten aan het adres van ‘de ander’, die het beter, mooier en makkelijker heeft. Of juist slechter, en nooit in staat zal zijn een plek te verwerven in onze maatschappij. En daar hebben blanke vla, moorkoppen, afhaalchinezen en Zeeuwse meisjes niets mee van doen.

Deze manier van politieke correctheid en schijnheilig fatsoen, drijven de discussies alleen maar op de spits en vergroten – volstrekt onnodig – alleen maar de polarisatie tussen bevolkingsgroepen. En daar zien we da laatste tijd al veel te vaal verkeerde voorbeelden van.

Echte discriminatie

Liever zou de publieke opinie en de wetgevende macht zich bezig moeten houden met de echt serieuze bedreigingen, scheldpartijen en daadwerkelijke gevallen van discriminatie. Haal de burgerlijk ongehoorzame rotte appels uit de samenleving en berecht en beboet deze notoire schenders.

En niet na al twee dagen doen alsof ze ‘het’ begrijpen en ‘hun leven zullen beteren’ en ze weer terugsturen. Wijs hen op hun rechten en vooral ook op hun plichten. De tijd die justitie niet meer aan zaken over bruine bonen, zwarte Pieten of Eskimo’s (mag ook niet meer!) hoeft te spenderen, kan zo beter worden besteed.

Leeg begrip

Discriminatie is een sluipmoordenaar die onze samenleving en democratie ondermijnt. Maar ja, ‘De Democratie’ is langzaamaan ook een containerbegrip aan het worden: Iedereen heeft het erover maar tegelijk geeft iedereen er ook zijn eigen interpretatie aan.

Het is inmiddels verworden tot een leeg begrip, zonder betekenis. Allemaal hebben we het erover, maar niemand weet waar het over gaat. Gelukkig maar dat er recente voorbeelden zijn van politieke leiders die niet discrimineren en de ware democratie vertegenwoordigen. Wat een geruststelling!

Laat ik niet discrimineren, maar deze leiders zijn op z’n minst naïef.

 

Goede zaken!

Weet je dankzij dit artikel meer over Duitsland? Deel het met je collega's en vrienden:

Artikel door: