Duitsland gaat versneld infrastructuur uitbreiden en dat is goed nieuws voor Nederland

Het Duitse kabinet heeft groen licht voor een wetsvoorstel gegeven om versneld infrastructuur uit te breiden. Inspiratie voor de nieuwe wet komt voor een deel uit Nederland.

Op veel plekken in Duitsland duurt het te lang voordat grote infrastructurele projecten kunnen worden omgezet. Daarom heeft de Duitse minister van Verkeer Andreas Scheuer (CSU) nu een wet voorgesteld waarmee de regering versneld infrastructuur uitbreiden kan.

Hij wil de plannings- en goedkeuringsprocedures voor de uitbreiding en de nieuwbouw van de vervoersinfrastructuur stroomlijnen. Dat wetsontwerp is goedgekeurd door het kabinet dat hiervoor nadrukkelijk naar Nederland heeft gekeken.

Duitsland wil versneld infrastructuur uitbreiden

De verkeersminister vindt dat Duitsland haast moet maken. “We moeten knelpunten wegnemen zonder tijd te verliezen! Onze middelen moeten snel worden ingezet voor concrete renovatie, uitbreidings- en nieuwbouwmaatregelen. De plannings- en goedkeuringsprocedures worden eenvoudiger, efficiënter, transparanter en sneller.”

Daarbij moeten dubbele procedures worden vermeden, ook moet de bureaucratie worden teruggedrongen en de minister wil transparantie en digitalisering bij burgerparticipatie vergroten en juridische stappen sneller afronden. In sommige gevallen worden bestaande voorschriften rond procesversnelling opgevolgd. Dit zou het mogelijk moeten maken om investeringen die tijdens de vorige zittingsperiode reeds zijn ingezet, snel uit te voeren.

Het wetsontwerp voorziet onder meer in de bundeling van de hoorzittings- en planologische goedkeuringsprocedures bij de spoorwegautoriteiten. In bepaalde gevallen kunnen projectontwikkelaars met een voorlopige goedkeuring al voorbereidende maatregelen treffen voordat de bestemmingsvergunning is afgegeven. Ook worden in de toekomst alle planningsdocumenten op het internet gepubliceerd. Verder worden er maatregelen genomen om gerechtelijke procedures sneller af te ronden, onder meer doordat er maar één instantie voor spoorwegprojecten verantwoordelijk zal zijn.

Inspiratie komt deels uit Nederland

De Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) is blij met het initiatief van de Duitse regering. “Het is zeer verheugend om enige beweging in deze kwestie te zien”, zegt DNHK-directeur Günter Gülker. “In de afgelopen maanden hebben we de regering van Noordrijn-Westfalen verschillende mogelijkheden gepresenteerd om de plannings- en goedkeuringsprocedures te stroomlijnen en samen te voegen naar het Nederlandse model van de zogenaamde ‘crisis- en herstelwet’. Wij beoordelen het uiterst positief dat deze aanpassingen nu niet alleen op deelstaatniveau plaatsvinden, maar ook op federaal niveau worden doorgevoerd.”

Weet je dankzij dit artikel meer over Duitsland? Deel het met je collega's en vrienden:

Artikel door:
DNHK

De Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) is met meer dan 1.500 leden het grootste Nederlands-Duitse zakennetwerk en ondersteunt al 115 jaar ondernemingen bij hun activiteiten op de buurmarkt.