Ulrich Maurer: Zuid-Duitse Mittelstand zoekt partners voor verduurzaming economie

De economie moet verduurzamen, een thema waar in Noord-Brabant en Baden-Württemberg in grote lijnen hetzelfde over wordt gedacht, zegt Ulrich Maurer, hoofd van de afdeling internationale samenwerking van het ministerie van Milieu van de Zuid-Duitse deelstaat. Juist daarom vindt hij samenwerking tussen beide regio's zo interessant.

Volgens Ulrich Maurer is Baden-Württemberg Europa’s krachtigste economische regio. De deelstaat zoekt de samenwerking met Noord-Brabant om mobiliteitsvraagstukken op te lossen. Het hoofd van de afdeling internationale samenwerking van het ministerie van Milieu in Baden-Württemberg, denkt dat er wederzijds veel te halen is.

Bij Baden-Württemberg denken de meeste Nederlanders aan de grote autoproducenten. Terecht?

Ja, dat is een terecht beeld. Deze autofabrikanten dragen het grootste deel van onze economie. Aan hen zijn enorm veel bedrijven verbonden die auto-onderdelen maken.

Groen rijden

Nu hebben de auto’s uit Baden-Württemberg, zoals van Porsche en Daimler, niet bepaald een groen imago.

Zij maken vooral premiumauto’s. Dat is best lastig voor de politiek. Aan de ene kant wil je dat deze bedrijven energie-effectieve producten produceren, maar aan de andere kant zijn het wel je belangrijkste werkgevers. Inmiddels is in heel Duitsland het ‘groene rijden’ wel een topthema geworden.

Waren ze niet wat aan de late kant?

Ze hebben misschien even getwijfeld. Maar dat is begrijpelijk als je bedenkt dat de verkoopcijfers van de benzine- en dieselauto’s nog altijd torenhoog zijn. De druk was dus niet zo groot.

Steun voor duurzaamheid

Hoe belangrijk is de rol van de politiek om de omslag naar het duurzame rijden te maken?

Heel belangrijk, denk ik. De politiek stelt immers vast hoe hoog de emissiewaarden van auto’s mogen zijn. Bovendien kan de politiek met het verstrekken van subsidies bijsturen.

Hoe groen is de nieuwe coalitie van CDU en Groenen?

De nieuwe regering onder leiding van Winfried Kretschmann (Groenen) combineert wat dat betreft continuïteit en de maatschappelijk opgave van duurzaamheid. Wanneer je ineens een enorme ommezwaai maakt, is het risico groot dat het mislukt. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het enorme sociale hervormingspakket Agenda 2010 van toenmalig bondskanselier Gerhard Schröder. Het gaat er om dat de politiek een positief klimaat creëert voor duurzame verandering. Met de Groenen nu als grootste partij in de regering van Baden-Württemberg is er brede steun in de samenleving voor verandering.

Dezelfde instelling

Uw staatssecretaris van Economische Zaken Katrin Schütz was recent met een flinke handelsdelegatie in Noord-Brabant. Wat is daar voor uw deelstaat te halen?

Het is heel interessant wat er in Noord-Brabant in de elektromobiliteit gebeurt. Daar kunnen we hier veel van leren. Mijn indruk is dat in Brabant het vraagstuk mobiliteit vergelijkbaar is als bij ons. De politiek in beide regio’s wil met subsidieprogramma’s de industrie prikkelen om efficiëntere producten te maken.

En wat is er voor de Brabanders in Baden-Württemberg te halen?

Ik denk dat onze deelstaat interessant is omdat het op dit moment de sterkste economische regio van Europa is. We hebben weinig werkloosheid vanwege de grote Mittelstand. Juist die bedrijven zijn op zoek naar internationale partners. En dan is de kennis en kunde in Noord-Brabant erg interessant.

Weet je dankzij dit artikel meer over Duitsland? Deel het met je collega's en vrienden:

Artikel door:
Baden-wuerttemberg BOMBrabant
E-mobil_rz_mindest_oz_cmykWURTTEMBERG Elektromobilitat
Brabant en Baden-Württemberg behoren tot de meest innovatie regio’s van Europa, onder meer op het gebied van smart en green mobility. Provincie Brabant en deelstaat Baden-Württemberg werken reeds jaren samen aan de ontwikkeling van smart en green mobility door kennisuitwisseling en het verbinden van bedrijven en kennisinstellingen uit beide regio’s. Het inkomende bezoek van bestuurders en ondernemers uit Baden-Württemberg aan Brabant in november is een goed voorbeeld hiervan.

Duitslandnieuws logo

Duitslandnieuws beheert sinds 2013 de grootste Nederlandstalige community van mensen en bedrijven die zich zakelijk met Duitsland bezighouden. Met bijna 4.000 verhalen in 7 jaar tijd wist Duitslandnieuws een uniek netwerk aan partners en lezers op te bouwen.