Aantal huizen groeit in Duitsland en toch is er een woningtekort

Het aantal woningen in Duitsland is sinds 2010 met 3,7% toegenomen, maar het is nog bij lange na niet genoeg om het woningtekort in de grote steden op te lossen. #Verstedelijking #WoneninDuitsland #Woningtekort