GrenzInfoPunkt weet antwoord op vragen die online niet te vinden zijn

Het barst van de bureaucratische hobbels voor Nederlanders die in Duitsland willen werken, of omgekeerd. Alfred Derks van het GrenzInfoPunkt in Kleef vertelt waarom veel vragen online niet zijn te beantwoorden. #Grensregio #Duitsebureaucratie #grens